top of page
ASTnov.png

Oprema

AST raziskovalni center je opremljen z različno tehnologijo in programsko opremo za pridobivanje, analiziranje in vizualiziranje nevroloških, biometričnih in psiholoških podatkov.

senzor za pretok zraka, Pro-Tech, namenjen meritvam kvantifivnem ovrednotenju dihanja

elektrode za elektromiografijo, Natus, elektrode za merjenje električne aktivnosti v mišicah v raziskovalne namene

zRIP pas za meritev dihanja na trebuhu in prsnem košu, Pro-Tech, namenjen za merjenje vdihov in izdihov za raziskovalne namene

ekokardiogram, Ambu, elektrode, namenjene meritvam srčne aktivnosti za raziskovalne in aplikativne namene

mikrofon za neinvazivno detekcijo požiranja, lastni razvoj, namenjen za natančno časovno določitev trenutka požiranja.

elektroencefalograf (EEG), 128-/256 kanalni, EGI, opravljajo se meritve možganske aktivnosti za raziskovalne in aplikativne namene

"Mindreader", programska oprema, lastni razvoj, namenjen realno-časovni vizualizaciji in preliminarni obdelavi nevrofizioloških podatkov ter spremljanju kvalitete posnetkov

BrainVision Analyzer, programska oprema, namenjena post-analizi nevrofizioloških podatkov za raziskovalne in aplikativne namene

"Brainstormzz" analyser, programska oprema, namenjen post-vizualizaciji nevroloških podatkov za znanstvene in aplikativne namene, sinhronizirano z video podatki subjektov, lastni razvoj

SSVEP vizualizacijski stimulator za induciranje mirovnega valovanja v možganih, možnost nastavljanja frekvenc in barvnega spektra, lastni razvoj 

1.jpg
bottom of page