ASTnov.png

AST je interdisciplinarni raziskovalni center za aplikativno proučevanje človeške zavesti, kognicije in izkušnje. Osnovni namen centra je odkrivanje prelomnih znanj in rešitev za dobrobit človeštva in trajnostno prihodnost planeta. 

AST raziskovalni center

Miklošičeva cesta 16

1000 Ljubljana

info@astresearch.org

Supported by Login5 Foundation

 All rights reserved by AST 2019

Logologin2.jpg